uePROJEKT:  ” Rozwój zawodowy i osobisty kluczem do uczestnictwa w życiu społeczeństw europejskich”.

Celem projektu jest wsparcie uczniów z obszaru o wysokim bezrobociu i przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy i życiu społecznym Polski i Europy poprzez:

– pogłębienie i poszerzenie wiedzy zawodowej,
– podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych,
– umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego za granicą,
– umożliwienie doskonalenia umiejętności językowych, także języka zawodowego, w bezpośrednich kontaktach z mieszkańcami Europy,
– podniesienie poziomu ich wiedzy i znajomości innych kultur i krajów, kształtowanie postaw proeuropejskich i społecznych,
– zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas nauki za granicą, dzięki certyfikatowi Europass i rekomendacji/ referencji pracodawców europejskich,
– pogłębianie współpracy szkoły z lokalnym rynkiem pracy (możliwość wykazania się przedsiębiorczością uczniów) i instytucjami europejskimi (możliwość edukacji pozaformalnej),
– wzmocnienie synergii między kształceniem formalnym, pozaformalnym i nieformalnym.

Uczestnicy projektu to 45 uczniów klas I, II i III szkoły:
– technikum (12 osób – technik informatyk, 17 osób – technik ekonomista),
– zsz (3 osoby – sprzedawca, 5 – mechanik poj. sam., 4 – fryzjer, 2 – cukiernik, 1 – murarz – tynkarz, 1 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych) kształcący się w ZSP w Krośnie Odrzańskim.

Po zajęciach przygotowawczych (językowych, kulturoznawczych i przygotowujących mentalnie do wyjazdu) uczestnicy wyjadą na staż w 4 grupach:

I grupa (7.11 – 2.12.2016r.)  do Berlina pod opieką pana Dylińskiego,

II grupa (08.05 – 02.06. 2017 r.)do Rimini we Włoszech pod opieką pana Pasternaka,

III grupa (26.06– 21. 07. 2017r.) do Portsmounth w Anglii pod opieką pana Kałuży,

IV grupa (4.09-29.09.2017r.) do Rimini we Włoszech pod opieką pana Pasternaka.

Odbędą oni staż, poznają obyczaje,  kulturę obcych krajów,  rozwiną praktyczną znajomość języka angielskiego, a może nawet nauczą się włoskiego.

 

Reklamy